Izjava o varstvu osebnih podatkov

Splošne določbe

Podjetje Softrend d.o.o. se zaveda, da je varstvo osebnih podatkov za uporabnike zelo pomembno. Izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov v okviru spletnega mesta Moja SpletnaAgencija, ki vključuje vse spletne strani in podstrani ter informacije o obdelavi in varstvu na ta način zbranih osebnih podatkov uporabnikov spletnega
mesta Moja SpletnaAgencija.

Kot upravljavec spletnega mesta Moja SpletnaAgencija si pridržuje pravico, da pogoje uporabe in izjavo o varstvu osebnih podatkov občasno dopolnjujemo in posodabljamo v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Prosimo vas, da pred vsako uporabo spletnega mesta Moja SpletnaAgencija preverite datum zadnje spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov

Prijava na obrazce na spletnih mestih Moja SpletnaAgencija
Pri prijavi na obrazce oziroma povpraševanju po več informacijah o določenih izdelkih na spletnem mestu Moja SpletnaAgencija se poleg vaše IP številke zbirajo vaši osebni podatki, kontaktni podatki in ostali podatki, ki jih vpišete v spletni obrazec.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) sme upravljavec osebnih podatkov, obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. V primeru uporabe spletnega mesta Moja SpletnaAgencija se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v spletni obrazec in izvedbo pošiljanja podatkov potrdi, da se strinja z Izjavo o varstvu podatkov. Upravljavec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktnih podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta Moja SpletnaAgencija ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta Moja SpletnaAgencija.

Softrend d.o.o. , tako zbrane podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletni obrazec, obdeluje za namene, za katere jih kot uporabnik spletnih mest Moja SpletnaAgencija posredujete (klasično, elektronsko in telefonsko komuniciranje in obveščanje, pošiljanje informacij,  interne statistične obdelave, segmentacije, analize in priprave poročil).

Podatki o vaši prijavi se shranjujejo in obdelujejo, dokler se pisno ne odjavite od storitve obveščanja po e-pošti  na e-naslov [email protected].

Umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov in informacije

Kot uporabnik spletnega mesta Moja SpletnaAgencija lahko kadarkoli (neposredno na e-naslov: [email protected]) pisno zahtevate, da Softrend d.o.o., trajno ali začasno, deloma ali v celoti preneha obdelovati vaše osebne podatke. Softrend d.o.o. se zavezuje, da bo najkasneje v petnajstih dneh po prejetju pisne zahteve ustrezno preprečila obdelavo in/ali izbrisala osebne podatke uporabnika.

Vsa svoja vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, zbranih prek spletnih mest Moja SpletnaAgencija, ki se nanašajo na vas (npr. zbiranje, obdelava, varstvo, dodatne informacije) pošljite na e-naslov: [email protected]. Na vaša vprašanja bo odgovorila odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Softrend s.o.o. se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov, zbranih na spletnem mestu Moja SpletnaAgencija, brez izrecnega soglasja uporabnika ne bo posredovala tretjim osebam razen v zakonsko določenih primerih.

Vašo zasebnost varujemo

Softrend d.o.o., se zaveda, da je varovanje osebnih podatkov za uporabnike zelo pomembno, zato se obvezuje, da bo podatke uporabnikov skrbno varoval in zaščitil pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek spletnega mesta Moja SpletnaAgencija bo varovaa v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov; ZVOP-1, Ur. l. RS, št. 86/2004 in nasl.) in s to Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Kot upravljavec spletnega mesta Moja SpletnaAgencija, si pridržujemo pravico, da pogoje uporabe in izjavo o varstvu osebnih podatkov dopolnjujemo in posodabljamo v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Vse spremembe bodo objavljene na spletnem mestu  https://spletnaagencija.com/varovanje-podatkov.

Nova Gorica, 15.01.2019